Dolgu – Çekim

Onley-Inley Dolgu


Onley-İnley, dişte madde kaybı aşırı olduğu durumlarda, madde kaybının telafisi için labaratuvarda hazırlanan büyük dolgu karakterinde yaklaşımlardır. Madde kaybı, dişin 3/4 ünden az ve çiğneyici sivrilikleri (cusp) kaybolmamışsa inley, madde kaybı 3/4 ünden fazla ise ve bu kayıp, cusp’ları da içeriyorsa onley yapılır. 


Diş çekimi (normal – cerrahi – gömük)


Yirmi Yaş Dişleri

Yirmi yaş dişleri, genellikle 15-20 yaşları arasında ağızdaki yerlerini almaya başlarlar. Ancak çenelerde bu dişler için yeterli yer bulunmadığı durumlarda süremeyip, dişeti altında ya da çene kemiği içinde gömülü olarak kalırlar.

Piezo Cerrahi (Piezo Surgery)


Piezo Cerrahi; Oral Cerrahi, implantoloji ve maksillofasiyal cerrahi için geleneksel yöntemleri tamamlamak ve bazı vakalarda geleneksel yöntemlerin yerini almak için geliştirilmiştir. Piezo elektrik ultrasonik titreşimler kullanarak güvenli ve etkili osteotomiler yapılmasını sağlayan yeni bir tekniktir. 

Periodontal Cerrahi, Osteotomi, Osteoplasti ve otojenn gref alımı, İmplantoloji, Alveolar sırt ayrımı, Sinus-lift, Cerrahi, Diş çekimi, kök ayrımı seçeneklerden sadece bazıları. Piezon Surgery kemik cerrahisi sırasında yumuşak dokulara zarar vermeyen vibrasyonu ayarlanabilen iki yönlü hareketiyle güvenli bir çalışma sunuyor.

Niçin çıkarılmaları gerekir?

Kısmen sürmüş bir yirmi yaş dişinin enfeksiyona ve çevre dişlerde çapraşıklığa yol açması sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Daha ileri durumlarda, gömülü dişi çevreleyen kapsül, kistik bir oluşuma dönüşüp çene kemiğini eritebilir.

Bu aşamada da tedavi edilmeyen durumlarda, kistten kaynağını alan ve daha komplike cerrahi işlemler gerektirecek olan tümöral oluşumları izlenebilir.


Rahatsızlık vermeyen 20 yaş dişleri de çıkarılmalı mıdır?

Gömülü bir yirmi yaş dişinin sorun çıkarıp çıkarmayacağı önceden kestirilemez. 20 yaş dişleri en fazla sorun çıkaran dişlerdir. Özellikle tam ya da yarım gömülü kaldığında bir kiste ya da iltahaplanmaya neden olabileceği gibi, diğer dişleri öne doğru iterek dişlerde eğrilik ve çarpılmalara yol açabilir.

Genellikle biz çene cerrahisiyle ilgilenen dişhekimleri 20 yaş dişlerini birer ”saatli bomba” ya benzetiriz. Uzun bir süre sessiz kalıp aniden yüzde bir şişmeye, çenelerin kilitlenmesine ya da şiddetli bir ağrıyla şikayete yol açabilir. Bu nedenle bu tip dişlerin kontrol edilmesi ve gerekli ise çekilmesi gerekir. Bu dişlerin çekimi küçük bir ameliyatla gerçekleştirilir.

Ancak sorun belirdiğinde tedavi, sorunsuz dişlere oranla daha ağrılı ve daha komplike olabilir. Gömülü yirmi yaş dişinin enfeksiyonunun en sık sebep olduğu rahatsızlıklar ağrı, çene köşesinde şişlik, ağız açıklığında kısıtlılık ve yutkunmada zorluktur.