Bilgi

Hangi durumlarda implant uygulanabilir?


Dişlerinizin sadece çiğnemenizi değil konuşmamızı, görünüşümüzü hatta kişisel karizmamızı da etkileyen bir organımız olduğu unutulmamalıdır.

Tek diş eksikiliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durularında implant uygulanabilir.


Kimler implant tedavisi görebilir?


° Normal bir yara iyileşme kapasitesi olan

° Ağız hijyenini sağlayabilecek

° Yeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek potansiyelde sağlıklı kemik yapısına sahip

° İmplant yapımı için kesinlikle sakınca teşkil eden bazı hastalıkları olmayan herkes, implant tedavisi görebilir.

Siz kendinizi bir aday olarak görüyorsanız doktorunuz, implantın sizin için doğru bir seçim olup olmadığına karar verir.

İmplant uygulamalarının ana hedefi;


implantlar ve bunlardan destek alan implant üstü protezler yarımı ile her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesidir. Belli başlı uygulamalar şöyle sıralanabilir:


° Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesi

° Birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesi.

° Tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılması


İmplantın yapılmasının mümkün olamadığı durumlar;

Bazı bedensel rahatsızlıklar veya engeller nedeniyle implant yapılması sakıncalı olabilir.

Bunlar :

° Bazı kalp rahatsızlıkları

° Kan pıhtılaşma sorunları

° Romatizmal hastalıklar

° Aşırı düşkün olmak ve benzeri durumlar.

° Uzun süre bazı kortizon türevi ilaçlar kullanır olmak.

° Diabet ( şeker hastalığı ) olan hastalarda ; kontrol altında olmayan ve diabetin düzenli seyretmediği durumlarda

° Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması , yetersiz veya anatomik olarak riskli olması .

° Hastanın cerrahi işlemlere yatkın olmaması (aşırı korku , endişe)

° Hastanın maddi durumunun iyi olmaması (Pahalı bir işlem olması)

° Hastanın implant sonrası oral hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlar.


İmplantasyon işlemi ile ilgili hastalarımızın çok sık olarak merak ettikleri diğer sorular ve yanıtlarını bu konudaki Sorular ve Cevaplar bölümümüzde bulabilirsiniz.

Oral Implantoloji nedir?


Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacı ile yerleştirilen ve organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan, kemik dokusu ile birleşimini tamamladıktan sonra da tabii bir diş gibi iş görebilen, titanyum metalinden imal edilen; plak, vida ve çivilere implant adı verilir.


İmplant üzerine yapılandiş , doğal dişiniz gibi görünür, tıpkı doğal performans gösterir. İmplant insanlık tarihi kadar eskilere dayanan uygulamadır.Tarihinin çeşitli kademelerinde insanlar, çene kemiği üzerine diş görevini görecek parçalar monte etmeyi bir bir çözüm olarak görmüşlerdir.


Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur.

Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir.

Kök, silindir ya da vida şeklinde biçimlerindirilen titanyum, özel birtakım işlemlerden geçirildikten (özel dizayn asitleme vs) sonra dental implant olarak kullanıma hazır hale gelmektedir.

Bu işlemler implantın kalitesini belirler.


Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda, fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemler çıkması kaçınılmaz olur.

Endopore İmplant uygulamasının yararları nelerdir?

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür.

Dolayısıyla diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir.